ผงเชื่อม
Scroll Down
Back to home

Mahidol International University Entrance

PROJECT : Mahidol International University Entrance 

TYPE : Institution

AREA : 700 ตร.ม.

BUDGET : 25,000,000 (total)

Concept Design : แนวคิดของการออกแบบโถงทางเข้าวิทยาลัย(Foyer) เกิดจากความต้องการส่งเสริมที่ให้นักศึกษาใช้พื้นที่นี้ในการพบปะพูดคุยหรือ socialise ใน public space ทำให้เกิดกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ระหว่างนั่งพักรอผู้ปกครองหรือการดีไซน์ของ Foyer space เป็น open plan หรือพื้นที่ที่ไร้รอยต่อ เป็นหนึ่งในพื้นที่มีการสัญจรไปมามากที่สุดในอาคาร ทำให้การสัญจร(flow)เป็นไปได้โดยไปติดขัด และสามารถมองเห็นสอดส่องโดยเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยได้โดยทั่วไป ซึ่งเน้นความปลอดภัยให้กับนักศึกษา พื้นที่นี้มีเก้าอี้และ study area สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพุดคุยงานหรือมาจับกลุ่มทำกิจกรรม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม นอกจากจะมีจุดติดต่อสอบถามซึ่งเคาน์เตอร์ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ได้ ซึ่งจะมีจุดที่จะโค้งมนลงและปรับไปอยู่ในระดับwheelchair อีกทั้งยังมีซุ้มที่เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ สามารถปรับตำแหน่งให้ตรงตามความต้องการกับการจัดงานทั้งปีดีเช่น วันพ่อ วันมหิดล อีกทั้งเส้นสายโค้ง(curve)ที่แฝงไปทุก element ละมุนตาทำให้ดูลื่นไหลและน่าใช้งาน

© Modernize Design 2023 All rights reserved.
ติดต่อเรา
Close