ผงเชื่อม
Scroll Down
Back to home

Charoenchai Transformer Innovation Center

PROJECT : Charoenchai ZONE 1+2 and Innovation Center 

TYPE : Office, Laboratory, Factory, showroom

BUDGET : 5,000,000 (total)

Concept Design : Sustainability and green

งานตกแต่งภายในอาคารนวัตกรรมของบริษัทเจริญชัยทรานฟอร์เมอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องโถง ห้องปฎิบัติการ และห้องทดลองทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องรับรอง

ด้วยการต้องการออกแบบโรงงานทดสอบที่มี green space จึงทำให้เกิดแนวคิดออกแบบที่มี green wall หรือกำแพงสีเขียวในพื้นที่ภายในโรงงาน ตัดกับผนังอิฐเปลือยซึ่งเน้นความคงทนและสวยงาม

ของงานทำให้เลือกวัสดุที่เป็นเหล็กและสีเทาเฉดต่างๆซึ่งสื่อถึงเครื่องจักร ตัดกับผนังอิฐเปลือยซึ้งเน้นความคงทนและสวยงามและกรอบกระจกที่หนาเป็นพิเศษและตัดมุมเหลี่ยมให้เหมือนห้องแล็บ เน้นความหนักแน่นคงทน

© Modernize Design 2023 All rights reserved.
ติดต่อเรา
Close