Scroll Down
Back to home

Taeyoung office

PROJECT : Taeyoung office

AREA : 215 ตร.ม.

TYPE : showroom | residential

Concept Design : การใช้ product form ของม้วนเทปมาเป็น concept และแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบ ทำให้งานออกแบบดีไซน์จะเน้นไปในแนวโมเดิร์นผสมคาเฟ่ มู้ดและบรรยากาศภายในในห้องต่างๆ จะเป็นโทนสีอ่อน-กลาง และมีการใช้สีเข้มเข้ามาตัด อีกทั้งการใช้องค์ประกอบของ copper เข้ามาช่วยให้งานดูมีความ luxury มากยิ่งขึ้น

© Modernize Design 2021 All rights reserved.
ติดต่อเรา
Close